Uchwała Nr ZO 129/15 w sprawie reklamy firmy Bank BPH S.A.