Uchwała Nr ZO 129/15 w sprawie reklamy firmy Bank BPH S.A.


Uchwała Nr ZO 129/15
z dnia 1 października 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/90/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,

na posiedzeniu w dniu 1 października 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/90/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/90/15.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna kont osobistych.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

opis reklamy: Reklama przedstawia otyłego mężczyznę w swetrze z napisem “50zł” biegnącego za klientką.
Treść skargi: Uważam, że ta reklama wyśmiewa się z ludzi z nadwagą prezentując ich jako powolnych, niezdarnych i odpychających.
załącznik: 555b7c1a3c26c-bank bph.jpg“- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

Szanowni Państwo, z przykrością odnotowaliśmy fakt, że reklama telewizyjna kont osobistych „Pieniądze Cię lubią” Banku BPH uraziła uczucia jednego z konsumentów. Pragniemy podkreślić, że naszym zamiarem absolutnie me było urażenie niczyich uczuć.
Podstawą działania Banku BPH jest filozofia bankowości fair oparta na wartościach takich jak odpowiedzialność, uczciwość, przejrzystość oraz na budowaniu relacji korzystnych dla każdej ze stron. Bank od lat wdraża w życie te idee zarówno w postaci oferowanych produktów i usług bankowych, jak również w komunikacji z Klientami. Cenimy i szanujemy wszystkich Klientów bez względu na ich płeć, rasę, narodowość, pochodzenie czy wygląd zewnętrzny.

Głównym celem reklamy Banku BPH było podkreślenie dodatkowej korzyści związanej z kontem osobistym, jaką jest zwrot części wydatków Klientowi, który skorzystał z oferty promocyjnej. Taki mechanizm nagradzania za płacenie kartą da konta (tzw. money back) jest popularny i bardzo dobrze postrzegany przez Klientów. Ten właśnie benefit był podstawą do stworzenia scenariusza reklamy, opartego o pozytywny przekaz, w którym podkreślone jest uczucie radości i zadowolenia towarzyszącego otrzymaniu zwrotu części wydatków przy płatnościach kartą. Tymi względami kierowaliśmy się tworząc i wybierając postać do naszej reklamy. Przede wszystkim miała ona uosabiać kogoś, kto wzbudza ciepłe i pozytywne uczucia, być sympatyczna tak, aby móc w pełni wcielić się w rolę pozytywnego bohatera. Scenariusze naszych reklam nie zakładały wyboru konkretnej postaci, wcielającej się w rolę 50 zł, o o wyborze aktora zadecydowały wyłącznie jego umiejętności aktorskie, plastyczność i sympatyczna aparycja, co świetnie wpisywało się w nasze założenia. Chcemy też zaznaczyć, że aktor występujący w reklamie wcielił się w postać fikcyjną, która jest personifikacją 50 zł.

Podkreślamy, że pokazanie w naszej reklamie sympatycznej osoby o bujniejszych kształtach nie świadczy o jej dyskryminacji. Również kontekst ukazanych w spocie sekwencji wydarzeń w żadnym stopniu nie jest dyskryminujący. Główny bohater nie jest przedstawiony jako powolny, niezdarny ani odpychający, a wręcz odwrotnie – jako zdeterminowana i uczuciowa postać, która za wszelką cenę dąży do kontaktu z posiadaczem konta, czyli Klientem banku i wbrew przeciwnościom losu, to jej się udaje. W naszej historii postać symbolizująca 50 zł wraca do Klientki, pokonując szereg trudności, w trakcie których widzimy go jako osobę niezwykle wytrwałą, sprawną, szybką i skuteczną w swoich działaniach. Udany powrót sympatycznej postaci przedstawiającej 50 zł wywołuje uczucie przyjemnego zaskoczenia i radości u naszej bohaterki.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na fakt, że wspomniana reklama konta osobistego Banku BPH spotkała się z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Zdobyła tytuł reklamy tygodnia w serwisie Wirtualnemedia, w którym została wyróżniona za nowatorskie i ciepłe pokazanie bankowości, a promowana oferta konta osobistego Bonku BPH otrzymała wiele pozytywnych komentarzy w mediach:
• http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/reklamy-tygodnia-coca-cola-honda-media-markt-orange-bank-bph-wideo
• http://obiektywnieofinansach.com/2015/04/09/killerska-oferta-banku-bph/
• http://finansewbiegu.blogspot.de/2015/04/pieniadze-cie-lubia-wiec-wracaja-do.html
• http://wyjadaczewisienek.blogspot.de/2015/03/bank-bph-pieniadze-cie-lubia.html

Na zakończenie pragniemy raz jeszcze podkreślić, że Bank BPH konsekwentnie realizuje strategię odpowiedzialnej bankowości poprzez szereg działań promujących postawy fair, rozwój lokalnych społeczności i społeczną odpowiedzialność biznesu. Potwierdzeniem naszych działań jest między innymi obecność Banku BPH w prestiżowym Respect lndex, który zrzesza firmy zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, organizowanie od 2011 roku akcji społecznej Zwykły Bohater, która promuje i nagradza osoby, których działania pozytywnie wpłynęły na ich otoczenie i społeczność a także realizacja szeregu zobowiązań wobec Klientów, które wspierają ich bezpieczeństwo finansowe i ułatwiają współpracę z bankiem. Szczegóły dotyczące naszych zobowiązań są dostępne na stronie bph.pl/pl/bank-fair.“- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający oddalił również zarzut naruszenia art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy. W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie zawiera elementów dyskryminujących osoby otyłe.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.