Uchwała Nr ZO/129/19/57o w sprawie reklamy internetowej Cerimol