Uchwała Nr ZO 13/09 w sprawie reklamy firmy Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.