Uchwała Nr ZO 13/12 w sprawie reklamy firmy Ledpoint