Uchwała Nr ZO 13/15 w sprawie reklamy firmy LPP S.A.