Uchwała Nr ZO 13/16 w sprawie reklamy firmy LPP S.A.