Uchwała Nr ZO 13/19/8u w sprawie reklamy radiowej leku Flegtac