Uchwała Nr ZO 130/15 w sprawie reklamy firmy home.pl S.A.