Uchwała Nr ZO 131/18/72u w sprawie reklamy telewizyjnej usługi Allegro Smart