Uchwała Nr ZO/131/19/59o z dnia 13 listopada 2019 w sprawie P.W. Proszki Mleczne