Uchwała Nr ZO 132/12 w sprawie reklamy firmy iTraff Technology Sp. z o.o.