Uchwała Nr ZO 132/18/73u w sprawie reklamy radiowej Molekin D3 Forte