Uchwała Nr ZO/132/19/75u z dnia 13 listopada 2019 w sprawie Carrefour Polska Sp. z o.o.