Uchwała Nr ZO 133/12 w sprawie reklamy firmy LPP S.A.