Uchwała Nr ZO 133/17 w sprawie reklamy radiowej serialu telewizyjnego „Mindhunter” produkcji Netflix