Uchwała Nr ZO 133/18/22o w sprawie skargi na reklamę zewnętrzną sieci szkół policealnych Cosinus