Uchwała Nr ZO/133/19/76u z dnia 13 listopada 2019 w sprawie Allegro.pl Sp. z o.o.