Uchwała Nr ZO 134/15 w sprawie reklamy firmy Peka Michał Pekasiewicz