Uchwała Nr ZO 134/18/74u w sprawie reklamy radiowej suplementu diety Obstillax