Uchwała Nr ZO/134/21o z dnia 8 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/209/21