Uchwała Nr ZO 135/12 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 111/12 dotyczącej reklamy firmy Foodcare Sp. z o.o.