Uchwała Nr ZO 135/15 w sprawie reklamy firmy Deutsche Bank Polska S.A.