Uchwała Nr ZO 136/15 w sprawie reklamy firmy Idea Bank S.A.