Uchwała Nr ZO 137/12 w sprawie reklamy firmy Foodcare Sp. z o.o.