Uchwała Nr ZO 137/13 w sprawie reklamy firmy Red Bull Sp. z o.o.