Uchwała Nr ZO 137/15 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 137/15
z dnia 27 października 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/120/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Patrycja Giurko – członek,

na posiedzeniu w dniu 27 października 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/120/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/120/15
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu Procto – Hemolan comfort.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
produkt: Procto-Hemolan Comfort żel do mycia

opis reklamy: W reklamie pojawia się kobieta w białym fartuchu we wnętrzu przypominającym aptekę. Wyjmując z szuflady opakowanie Procto-Hemolanu Comfort opowiada o tym jak ważna jest higiena przy zapobieganiu nawrotom hemoroidów. Podczas swojej wypowiedzi stwierdza, że preparat pozwala zwalczać bakterie odpowiedzialne za nawroty hemoroidów.

Treść skargi: Pojawiająca się w reklamie teza iż przyczyną nawrotów hemoroidów są bakterie nie znajduje potwierdzenia we współczesnej wiedzy medycznej na temat tej dolegliwości. Producent preparatu zawierając taką tezę w reklamie kierowanej do wiadomości publicznej powinien podać źródło takiej informacji lub wyniki badań ją potwierdzających – o ile takie istnieją. W przeciwnym razie dochodzi do wprowadzania odbiorców reklamy w błąd, co w tym przypadku jest czynione z premedytacją.
Patogeneza choroby hemoroidalnej nie jest do końca wyjaśniona. Istnieją 3 główne teorie tłumaczące powstawanie tej choroby: naczyniowa, mechaniczna, zapalna. Żadna z nich nie wspomina o udziale bakterii w procesie powstawania czy nawrotu hemoroidów.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Odpowiadając na zawarte w piśmie z dnia 29.09.2015 roku zarzuty uznania reklamy produktu Procto-Hemolan Comfort żel za sprzeczną z art. 8 i art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy wskazuję, że reklama ta nie narusza wymienionych przepisów.

Na wstępie należy wskazać, że Procto-Hemolan Comfort to żel do higieny intymnej dedykowany osobom z hemoroidami. Produkt zapewnia nawilżenie, uczucie świeżości oraz właściwą higienę okolic odbytu. Składniki żelu posiadają właściwości antybakteryjne oraz skutecznie oczyszczają i pielęgnują skórę. Kompleks oparty na ekstraktach pochodzenia roślinnego: z nagietka, aloesu, miodu, opuncji, gruszki oraz marakuji zapewnia właściwe nawilżenie oraz formowanie filmu ochronnego na skórze w okolicach odbytu. Kompozycja wyciągu z oczaru wirginijskiego i dębu oraz aminokwasów o pochodzeniu roślinnym (leucyna, arginina), zapobiega podwyższaniu się pH oraz podrażnieniom skóry. Kompleks zapobiega rozkładowi mocznika, działa ściągająco na skórę. Dodatkowo dzięki zawartości i jonów cynku żel Procto-hemolan Comfort działa antybakteryjnie i tworzy barierę przed powstawaniem nieprzyjemnego zapachu. Pantenol będący składnikiem produktu działa łagodząco oraz regenerująco. Dodatek oliwy z oliwek gwarantuje działanie nawilżające.

Higiena osobista odgrywa niezwykle istotną rolę. W terapii hemoroidów tradycyjnej-objawowej wskazuje się również na higienę osobistą okolic około-odbytowych (używanie odpowiedniego papieru toaletowego, nie używanie niesprawdzonych tzw. płynów do higieny intymnej itp.)
(http://www.jurczyszyn.pl/present/proktologia/hemoroidy/metody_leczenia/metody_leczenia.pdf)
Przemywanie okolic odbytu po wypróżnieniu u osób cierpiących na hemoroidy zmniejsza ryzyko infekcji. Właściwą czystość skóry pozwala zachować, stosując płyny do higieny intymnej lub specjalne chusteczki (…)
(http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/hemoroidy-to-skutek-niewlasciwej-diety-nadwagi-i-braku-ruchu_35220.html?page=1).
Higiena osobista jest wskazywana jako element zapobiegania powstawania hemoroidów: „Do dbałości o higienę okolicy odbytu należy umycie okolicy odbytu ciepłą wodą bez mydła, ewentualnie z użyciem środków do higieny intymnej.”
(http://gastrologia.mp.pl/choroby/jelitogrube/68332,hemoroidy).

Jak wynika z powyższego zachowanie właściwej higieny intymnej okolicy odbytu jest niezwykle ważne w terapii hemoroidów. Reklama produktu zwraca uwagę na ten element, ale nie wskazuje tego jako główną czy wyłączną przyczynę powstawania żylaków odbytu.
W tym stanie rzeczy, wnoszę o oddalenie skargi jako bezzasadnej.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający wskazał, że w reklamie użyto stwierdzeń, które nie zostały poparte badaniami. Zespół Orzekający podniósł, że na potwierdzenie użytego w reklamie hasła o bakteryjnym podłożu nawracania hemoroidów, Skarżony nie przedstawił dowodów świadczących, iż przyczyną nawracania hemoroidów są bakterie.

Zespół Orzekający przeanalizował wszystkie wskazane w piśmie Skarżonego artykuły naukowe i prezentacje konferencyjne i stwierdził, że w żadnym z przedłożonych materiałów nie znalazły się informacje o bakteryjnym podłożu hemoroidów lub nawracania hemoroidów.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama zawierając ww. stwierdzenia może wprowadzać konsumentów w błąd co do właściwości reklamowanego produktu oraz nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.