Uchwała Nr ZO 137/18/24o w sprawie skargi na reklamę telewizyjną serialu pt. “Ślad”