Uchwała Nr ZO 138/12 w sprawie reklamy firmy Learning System Poland Sp. z o.o.