Uchwała Nr ZO 138/13 w sprawie reklamy firmy Szkoła Policealna GoWork.pl Andrzej Kosieradzki