Uchwała Nr ZO 138/15 w sprawie reklamy firmy Mój DoM Bis