Uchwała Nr ZO 139/13 w sprawie reklamy firmy CLICKQUICKNOW Sp. z o.o.