Uchwała Nr ZO 139/15 w sprawie reklamy firmy Tryton S.C.