Uchwała Nr ZO 139/17 w sprawie reklamy internetowej firmy Euro-net Sp. z o.o.