Uchwała Nr ZO 139/17 w sprawie reklamy internetowej firmy Euro-net Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 139/17
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/159/16

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Mikołaj Janicki – przewodniczący,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Jarosław Sobolewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/159/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że przedmiotowa reklama narusza normy art. 2 ust.1, art. 8 i art. 10 ust. 1a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/159/16.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktu dostępnego w sieci RTV EURO AGD.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama przedstawiała zdjęcie telefonu Samsung A5 w etui. Natomiast podpis po zdjęciem brzmiał «”Samsung za 169,99». Niżej podana nazwa «Samsung A5 Clear Viev Cover….» w żaden sposób konsumentowi nie obeznanemu z nazwami akcesoriów Samsunga nie sugeruje ze to jest etui… Na pierwszy rzut oka brzmi jak nazwa modelu telefonu Samsunga A5. Wg mnie te reklama wprowadza w błąd łamie art. 8 rozdział III Podstawowych zasad reklamy która wykorzystuje naiwność i brak wiedzy użytkowników do zainteresowania produktem który jest inny niż sugeruje reklama aby wygenerować ruch na swoich stronach internetowych. Uważam że reklama powinna jasno informować że oferta dotyczy «Etui Samsung za 169,9». Reklama miała opcję «kup teraz» i dopiero na stronie sklepu przeglądając obrazki można się było zorientować że oferta tyczy się etui na telefon. Oferta wydaje się nadzwyczaj kusząca gdyż cena takiego telefonu jak Samsung A5 oscyluje w granicach 1000 zł dlatego uważam że ta reklama była zrobiona w taki sposób z pełną świadomością.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że reklama zawiera zbyt daleko idące hasło:

„Sprawdź tysiące produktów w niskich cenach w RTV EURO AGD Samsung za 169,99 zł Samsung Galaxy A5 2016 Clear View Cover… www.euro.com.pl Kup teraz”, które może nadużywać zaufania lub wiedzy i wprowadzać odbiorców w błąd co do istotnych cech w tym wartości reklamowanego produktu.

Zespół Orzekający zwrócił również uwagę, że reklama nie była powadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej gdyż mogłaby nakłonić odbiorców do zakupu zupełnie innego produktu niż chcieliby nabyć. Zespół Orzekający zauważył, że w reklamie zabrakło również polskiej nazwy reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.