Uchwała Nr ZO 14/07 w sprawie reklamy firmy Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.