Uchwała Nr ZO 14/09 w sprawie reklamy firmy Alior Bank S.A.