Uchwała Nr ZO 14/13 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 124/12 dotyczącej reklamy firmy Idea Bank S.A.