Uchwała Nr ZO 14/16 w sprawie reklamy firmy Alduin Limited Sp. z o.o.