Uchwała Nr ZO 140/15 w sprawie reklamy firmy Polkomtel Sp. z o.o.