Uchwała Nr ZO 141/12 w sprawie reklamy firmy UPC Polska Sp. z o.o.