Uchwała Nr ZO 141/13 w sprawie reklamy firmy Unimil Sp. z o.o.