Uchwała Nr ZO 142/12 w sprawie reklamy firmy AmRest Holdings SE