Uchwała Nr ZO 142/13 w sprawie reklamy firmy Unimil Sp. z o.o.