Uchwała Nr ZO 143/12 w sprawie reklamy firmy PAWO Sp. z o.o.