Uchwała Nr ZO 144/18/30o w sprawie skargi na reklamę telewizyjną „męski katar” Nasivin Merck