Uchwała Nr ZO 145/15 w sprawie reklamy firmy Marywilska 44 Sp. z o.o.