Uchwała Nr ZO 146/12 w sprawie reklamy firmy FoodCare Spółka z o.o.