Uchwała Nr ZO 146/15 w sprawie reklamy firmy 8k GROUP