Uchwała Nr ZO/146/21u z dnia 22 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/214/21