Uchwała Nr ZO 147/12 w sprawie reklamy firmy Kraft Foods Polska S.A.