Uchwała Nr ZO 147/15 w sprawie reklamy firmy Citroen Polska Sp. z o.o.